Pantförskrivning

Pantsättningar och avnoteringar ska skickas direkt till SBC utan påskrift/underskrift av styrelsen. 

Adressen är:
SBC
Box 226
851 04  SUNDSVALL