Valberedningens förslag till styrelsen till BRF Holmens årsstämma 2019

Valberedningens arbete innan stämman visade att föreningen har intresserade och engagerade medlemmar som vill aktivt delta i arbetet. Styrelse Föreningen har en välfungerande styrelse men under den gångna perioden har en suppleant avgått (Ingegärd Dugse). Övriga styrelsemedlemmar vill fortsätta med Läs hela inlägget Valberedningens förslag till styrelsen till BRF Holmens årsstämma 2019

Kallelse till årstämma 2019 (inkl årsredovisning och motion)

Härmed kallas medlemmar till BRF Holmens förening till årsstämma. Tidpunkt: Måndag 20 maj klockan 19:00 (kalenderfil) Plats: Hotell Park Inn Under menyn dokument finns länkar till Agenda för årsmöte Årsredovisning 2018 (version före godkännande från stämman) Motion från Marcela Mandaus Läs hela inlägget Kallelse till årstämma 2019 (inkl årsredovisning och motion)