Frågor & svar

Sopsug

Systemet har ett slutet vakuumsystem, vilket gör att man slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning. Ingen behöver komma i kontakt med sopsäckar eller kärl.

Systemet är utfört för källsortering och återvinning. Avfallet slängs i separata inkast för varje fraktion. Varje nedkast har en lagringstank som är nedgrävd på gården eller placerad i källaren. Denna tank fungerar som uppsamlingsutrymme innan avfallet sugs iväg till sugfordonet.

För grovsopor hänvisas till grovsoprummen.

Separera avfallet för Holmens olika nedkast!
Hur du ska separera avfallet framgår av
Holmens sopskola.

Information om sopsugen från Sickla Kaj sammfällighetsförening.

TV

Föreningen Brf Holmen har ett distributions- och serviceavtal med Comhem vilket innebär att du som medlem har ett standardutbud med tv kanaler. Tillval och digitalbox är medlemmens enskilda ansvar.

Grundutbud

SVT1 ABC, VHF 5, SVT2 ABC, VHF 7, TV4 Stockholm, VHF 6
Lokalkanal
VHF 9

Rörliga kanaler
TV3, VHF 11, Kanal 5, S 11, TV4 Sport, S 17, Kanal 9, S 36, TV11, S 16, TV6, VHF 8

Extra kanaler
Kunskapskanalen, VHF 10, SVTB/SVT24, S 13, TV8, K57, FTV, S 12, TV4 Plus, S 14, TV10, S 15
Upplåten kanal
S 6

Radiokanaler
Samtliga på FM-bandet mellan 87,0-108,0 MHz
P1, P2, P3, P4
Samt inom området förekommande närradio stationer

Avfall

Det finns två olika möjligheter att lämna miljöfarligt avfall i Hammarby Sjöstad.
Det ena är i miljöstationen på Statoil och det andra är till den mobila miljöstationen som kommer till Sjöstaden 4 gånger per år.

Vad kan jag lämna på miljöstationen?

  • bekämpningsmedel
  • färgrester
  • spillolja
  • fotokemikalier
  • lösningsmedel
  • kvicksilveravfall
  • lågenergilampor*
  • glödlampor*
  • övriga hushållskemikalier

*övrigt elavfall upp till en mikrovågsugns storlek samt även grovavfall kan lämnas till mobila miljöstationen samt följebil. Mer information hittar du på www.stockholm.se/avfall »

Tack för hjälpen!

Bredband

Bredband levereras till huset av ViaEuropa. http://www.viaeuropa.se/services/
För det gemensamma internet/tele avtalet med Comhem, kontakta Comhem på 0775-171720.