Frågor & svar

Hur kopplas porttelefonen in?

Om du vill ändra eller koppla ditt telefonnummer till din anropskod (t.ex. B0016 om man bor i lght 16) så kontakta fastighetsförvaltaren. Ange ditt interna lägenhetsnummer (3 siffror) som finns i övre hörnet utanpå ytterdörren, ditt portnummer samt det telefonnummer du vill ha kopplat.

Man kan använda telefonnummer till både fast- och mobiltelefoni. För att öppna när någon ringer så tryck ”5”, annars lägg bara på.

Sopsug

Brf Holmen är delägare i Sickla Kaj Samfällighetsförening, org nr 717904-9668. Samfälligheten bildades 2001
i syfte att förvalta sopsugsanläggning Grynnan GA:1. I samfälligheten ingår 11 bostadsrättsföreningar. Föreningens
andelstal har beräknats utefter boendeyta

Systemet är ett slutet vakuumsystem, vilket gör att man slipper soprum med obehaglig lukt och nedsmutsning. Ingen behöver komma i kontakt med sopsäckar eller kärl.

Systemet är utfört för källsortering och återvinning. Avfallet slängs i separata inkast för varje fraktion. Varje nedkast har en lagringstank som är nedgrävd på gården eller placerad i källaren. Denna tank fungerar som uppsamlingsutrymme innan avfallet sugs iväg till sugfordonet.

För grovsopor hänvisas till grovsoprummen.

Separera avfallet för Holmens olika nedkast!
Hur du ska separera avfallet framgår av
Holmens sopskola.

Information om sopsugen från Sickla Kaj sammfällighetsförening.

Avfall

Det finns två olika möjligheter att lämna miljöfarligt avfall i Hammarby Sjöstad.
Det ena är i miljöstationen på Statoil och det andra är till den mobila miljöstationen som kommer till Sjöstaden 4 gånger per år.

Vad kan jag lämna på miljöstationen?

  • bekämpningsmedel
  • färgrester
  • spillolja
  • fotokemikalier
  • lösningsmedel
  • kvicksilveravfall
  • lågenergilampor*
  • glödlampor*
  • övriga hushållskemikalier

*övrigt elavfall upp till en mikrovågsugns storlek samt även grovavfall kan lämnas till mobila miljöstationen samt följebil. Mer information hittar du på www.stockholm.se/avfall »

Tack för hjälpen!