Om Holmen

Med kvarteret Holmen vann NCC Bostad miljöpriset i Stockholms Stads tävling för bästa och mest innovativa byggnation. Miljömålen för Kv Holmen var:
– effektivare energianvändning i drift
– mindre användning av skadliga ämnen
– mindre miljöpåverkan från transporter i produktion och i nyttjande

Utåt sett kanske det ändå är solcellerna som märks mest. Tillsammans med grannkvarteret Grynnan är de Nordens största projekt med byggnadsintegrerade solceller i bostadsbyggnader.

Lägenheternas antal och storlek

I Holmen finns 114 lägenheter.

  • 1 rok  37- 42 kvm  7 st
  • 2 rok  42- 89 kvm 64 st
  • 3 rok  87-104 kvm 31 st
  • 4 rok 101-115 kvm  7 st
  • 5 rok        125kvm  2 st
  • 6 rok 124-147 kvm  3 st