Föreningen

Styrelsen

Ordförande
Per Gezelius
per.gezelius@synmed.se

Kassör
Jakob Jönsson
kassor@brfholmen.se

Sekreterare
Emilia Eckerdal
sekreterare@brfholmen.se

Fastighetsfrågor
Lars Bjurström
lb@tea.se

Trädgård och städning
Eva Andersson
panderssoneva@gmail.com

Suppleanter

Nycklar & Garage
Mikael Forsberg
mikael@mfconsulting.se

Kommunikation
Ulf Jonsson
info@brfholmen.se

Nya Medlemmar
Ingegerd Dugse
ingegerd@dugse.se

Digitala medier
Leif Westerberg
leffe.westerberg@gmail.com